Əsas səhifə » Zikr nədir?

Zikr nədir?

Azer Voice

Bakı,AzerVoice

 “Xatırlamaq, anmaq” deməkdir. Terminologiyada isə “Allahı anmaq və unutmamaq üçün müəyyən sözləri qəlbən hiss edərək, həm də dil ilə səsli, yaxud gizli söyləmək”dir.
Zikrlər, “bəsmələ”, “həmdələ”, “təhlil”, “təkbir”, “istiğfar”, “təsliyə”, “hövqələ” kimi fərqli olur. Səssiz və gizli olanlar “zikri-xəfi”, səsli və açıq zikirlər “zikri-ələni”, ayaqda zikir etmək isə “zikri-qiyami” adlanır.

Sufi təriqətin xüsusiyyətinə görə, dəf, ney, saz kimi fərqli alətlərdən də zikr vasitəsi kimi istifadə edilmişdir. Dərvişlərin zikrlərini müşayiət edib onları istiqamətləndirənlərə “zakir” deyilir.

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice