Əsas səhifə » Nədir
Kateqoriya:

Nədir

banner
Azer Voice

Bakı,AzerVoice İslamofobiya (islamophobia) “İslam qorxusu” mənasında işlədilən termin. “İslamofobiya” dedikdə, həm İslam qorxusu, həm də …

Azer Voice

 Bakı,AzerVoice Caynizm E.ə. VI əsrdə yaşamış  Vardamani (Mahavira) tərəfindən qurulmuş hind mənşəli dindir. Birincisi, milyonlarla il əvvəl …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Zahid haqqın xaricində hər şeyi tərk edən və dünyaya meyil etməyən mənasını verir. “Dini …

Azer Voice

Bakı, AzerVoice Dəccal islam inancına görə, qiyamət əlamətlərindən biridir. Eyni zamanda Dünyanın axırına yaxın bir …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Kəhanət “gələcəkdə baş verəcək hadisələri bilmək və qeybdən xəbər vermək” mənasını verən termindir. Qeybdən …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice İbadətin ümumi mənası “insanın Allaha qarşı olan ehtiramının nəticəsi olaraq, Onun qoyduğu qaydalara uyğun …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Tabu sözünün lüğəvi mənası “qadağan edilən” deməkdir. İbtidai mədəniyyətlərdə həm fövqəltəbii və müqəddəs qəbul …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Xüsusi mənada ərəblərin islamaqədərki dini-ictimai düşüncə tərzini, ümumilikdə isə fərd və cəmiyyətlərin zülm üzərində …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Kalvinizm XVI əsrdə yaşamış reformist ilahiyyatçı Jan Kalvinin (1509-1564) dini ideyaları əsasında yaranmış protes …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Aqni və ya Agni, hinduizmin Vedik ədəbiyyatına aid Od Tanrısıdır. Hindu mifilogiyasına görə, Aqni …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Kabalizm yəhudi mistisizmini ifadə edən termindir. “Ənənə” mənasına “kabala” sözü ilə ifadə olunan yəhudi …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Bədəvi  İslamın yarandığı dövrdə şəhər, kənd və qəsəbələrdə yaşayan oturaq əhalinin (həzəri) əksinə səhrada …

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice