Əsas səhifə » Tabu nədir?

Tabu nədir?

Azer Voice

Bakı,AzerVoice

Tabu sözünün lüğəvi mənası “qadağan edilən” deməkdir. İbtidai mədəniyyətlərdə həm fövqəltəbii və müqəddəs qəbul edilən qüvvələri, həm də təhlükəli əşyalar, simvollar və qanun-qaydaları ehtiva edir. “Tabu” termini qadağan olunan və bunlara əməl etməyənlərin böyük uğursuzluqlara düçar olduğuna etiqad göstərilən qaydalar kimi başa düşülür. İbtidai cəmiyyətlərdə fövqəltəbii “mana” qüvvəsi daşıyan hər şey tabu hesab olunur.
Totemizm (Totemizm nədir?) təlimində totemlər tabu anlayışı ilə sıx bağlıdır, müqəddəs qəbul edilən totemlərin adları da tabuların bir növüdür.

Həmçinin oxuyun:
Cadu nədir?
Dəbbətül-ərz nədir ?
Fərz nədir?


Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice