Əsas səhifə » Müəzzin nədir?

Müəzzin nədir?

admin

Bakı, AzerPress

İslamda müəzzin əzan oxuyan, kimsəyə deyilir.Bir hədisdə belə deyilməkdədir: “Hər kim azan-ı Muhəmmədi eşidib onu müəzzinlə birlikdə yüngülcə oxuyarsa, hər hərf üçün min savab yazılar və min günahı bağışlanar”.

ƏZANIN SÖZLƏRİ

Əllahu Əkbər! (4 dəfə) (Allah vəsf edildiyindən daha böyükdür)
Əşhədu ən lə ilahə illəllah! (2 dəfə) (Şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa bir tanrı yoxdur!)
Əşhədu ənnə Muhəmmədən rasulullah! (2 dəfə) (Şəhadət edirəm ki, Məhəmməd Allahın elçisidir)
Əşhədu ənnə Əmirəl mömininən Əliyyən vəliyullah (şiə müsəlmanlar – 2 dəfə ) (Şəhadət edirəm ki, Əli möminlərin əmiri və Allahın vəlisidir)
Həyyə ələs-saləh (2 dəfə) (Namaza tələsin)
Hayyə ələl-fələh (2 dəfə) (Qurtuluşa tələsin)
Hayyə əla xayril əməl (şiə müsəlmanlar – 2 dəfə ) (Ən xeyirli əmələ tələsin)
Əllahu Əkbər! (2 dəfə) (Allah vəsf edildiyindən daha böyükdür)
Lə ilahə illəllah (1 dəfə)

banner

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice