Əsas səhifə » Kəhanət nədir?

Kəhanət nədir?

Azer Voice

Bakı,AzerVoice

Kəhanət “gələcəkdə baş verəcək hadisələri bilmək və qeybdən xəbər vermək” mənasını verən termindir. Qeybdən məlumat aldığını iddia edən şəxsə “kahin”, aldığı ödənişə “hülvani-kahin” deyilir. Kəhanət vəhydən, falçılıqdan fərqli bir məna kəsb edir. Qurani-Kərimdə “kəhanət” kəlməsi iki şəkildə qeyd edilir (“ət-Tur”, 52/29; “əl- Haqqa”, 69/42). Bunların birincisində İslam Peyğəmbərinin hər hansı bir kahin və cinlərin təsiri altında qalmadığı, digərində Quranın kahin sözü olmadığı vurğulanır. Kəhanət İslam dini tərəfindən qadağan edilmiş, qeybin yalnız Allah tərəfindən bilinəcəyi təkidlə qeyd edilmişdir.

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice