Əsas səhifə » Türklərin Anadoluya gəlişi necə başladı?

Türklərin Anadoluya gəlişi necə başladı?

admin

Bakı, AzerPress

Türklərin Anadoluya gəlişi deyincə ağla həmişə Malazgirt gəlir. Bu böyük zəfər türklərin Anadolunu fəthi ilə bağlı digər təfərrüatları unutdurur. Bu yazıda türklərin Anadoluya gəlişi və fəthləri ilə bağlı digər məqamlardan da bəhs ediləcək.

Nə üçün Türklər öz vətənlərini tərk etdilər?

924-cü ildə protomonqolların Orxon bölgəsində hitayların hakim olmasından sonra bu bölgədəki türk boyları bir-birlərini sıxaraq qərbə doğru köç etməyə başladılar.

banner

1027-ci ilə qədər artan hitay təzyiqi nəticəsində türklərin qərbə köçü böyük bir “sel” halını aldı. Oğuzlar da Kay və Qıpçaqların təzyiqi ilə vətənlərini tərk etdilər. Qamanı peçeneqləri və oğuzları Şərqi və Mərkəzi Avropaya, Balkanlara; Müsəlman oğuzları Maveraünnəhrə, Xorasana və başqa İslam ölkələrinə köçüdülər.

1040-cı ildə Səlcuqların hakimiyyəti altında olan Dandanakanda Qəznəviləri məğlub edərək öz dövlətlərini qurdular. Lakin Orta Asiyadan yüz minlərlə türk monqol tayfalarının təzyiqi ilə qərbə köç etməkdə davam edirdi. Transoxiana bölgəsi onları yerləşdirmək üçün kifayət etmədi və onlar yeni məskən axtarmağa başladılar.

Mənbə, ERHAN AFYONCU (SORULARLA OSMANLI İMPARATORLUǦU)

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice