Əsas səhifə » Osman Qazi ilk olaraq hansı yerləri fəth etdi?

Osman Qazi ilk olaraq hansı yerləri fəth etdi?

admin

Bakı, AzerPress

Osmanlı dövlətinin əsasını təşkil edən tayfa Ərtoğrul Qazi dövründə Söğüt ilə Domaniç arasında yerləşirdi.

Bu dövrdə Osmanlılar yaxınlıqda olan tekvur adı ilə tanınan Bizans valiləri ilə barışıq içində idilər və onların bir qismi Səlcuqlu sultanına vergi ödəyirdi.

Bu dostluq o qədər inkişaf etmişdi ki, tayfa yaylaya gedəndə bu şəhərə əmanət olaraq öz ağırlığını Biləcikdə qoyub getmişdilər.

banner

Osman bəy tayfa başçısı olduqdan sonra ilk illərində ətrafdakı təqvurlarla yaxşı münasibətdə idi.
Lakin Anadolunun müxtəlif yerlərində türk səlcuqlarına və monqollara qarşı türkmən üsyanları və Süləmişin başlatdığı üsyan və İnegöl Tekvuruya qarşı fəaliyyətləri nəticəsində yaranan hakimiyyət boşluğu Osman Qazinin 1284-cü ildə İnegölün fəth edilməsi üçün şərait yarardı. İnegöl Tekvuru Osman Qazinin ona doğru gəldiyini eşidib Erməni Belində (Pazarköy) pusqu qurdu. Baş verən müharibədə Osman Qazinin qardaşı oğlu cənab Hoca şəhid oldu.

Osman Qazi bu döyüşdən az sonra İnegöl yaxınlığındakı Qulaca Hisarı fəth etdi. Bu da İnegöl və Karacahisar Tekvursunun Osmanlılara qarşı birləşməsinə səbəb oldu.

1286-cı ildə İkizcə yaxınlığındakı Domalicbelidə baş verən döyüşdə Osman Qazinin qardaşı Saru-Yatı şəhid oldu. Halil İnalcığın fikrincə, bu mübarizə həqiqətən də Osman Qazinin ilk döyüşü hesab edilməlidir.

Qısa müddətdən sonra Osman Qazi İnegöl üzərinə basqın etdi. Sonra 1288-ci ildə Karacahisarı fəth etdi və onu özünə mərkəz etdi.

Osmanlı Beyliyinin ilk mərkəzi Əskişəhərdən 7 kilometr aralıda, sıldırım bir təpədə olan və bu gün mövcud olmayan Karacahisar qalası idi.

Osman Qazi bu qalanı fəth etməklə İznikdən İstanbula gedən ana yola da hakim oldu.

1299-cu ildə bəyliyin mərkəzi yeni fəth edilən Biləcikə, daha sonra isə Yenişehir zəbt edildikdən sonra buraya köçürüldü. Bursa, 1326-cı ildə fəth edilənə qədər Yenişehir Osmanlı Beyliyinin mərkəzi olaraq qaldı.

Osman Qazi 1292-ci ildə Sakarya çayının şimalına hücum edərək bir müddət orada yaşadı.

1299-cu ildə Osman Qazi, ona qarşı qurulan tələni uğursuzluğa düçar edərək Biləcik və Yarhisarı ələ keçirdi.

Onun sərkərdələrindən Turqut Alp da İnegölü tutdu. Yenişehir və Yund Hisar 1301-ci ildə, Köprühisar isə 1302-ci ildə fəth edildi.

Mənbə, ERHAN AFYONCU (SORULARLA OSMANLI İMPARATORLUǦU)

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice