Əsas səhifə » İstifadə şərtləri

İstifadə şərtləri

admin

www.azervoice.com veb-saytında dərc edilən materiallar üzrə bütün hüquqlar AZƏRPRESS MEDİA AGENTLİYİ-nə məxsusdur. Materialların özündə və ya onlara əlavə edilən qeydlərdə yer alan mənsubiyyət hüququnun göstərildiyi materiallar istisna təşkil edir.

AZƏRPRESS MEDİA AGENTLİYİ-nin Azərbaycan dillərində materiallarının yenidən dərc edilməsi zamanı aşağıdakı şərtlərə əməl etmək lazımdır:

Materiallarından istifadə yalnız AZƏRPRESS MEDİA AGENTLİYİ-nin yazılı razılığı ilə mümkündür;
Materialların istifadə edilməsi deyəndə, təkrar dərc edilmə, yayma, ümumi nümayiş, televiziya və radio efirə vermə, yenidən işlənmə və Azərbaycam Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş istifadə qaydaları və digər imkanlar nəzərdə tutulur;
Əsl qaydalar etibarlılığını informasiya agentliklərinə, AZƏRPRESS MEDİA AGENTLİYİ-nin məhsulları və servisləri abunəçilərinə, şirkətin rəsmi veb-saytlarına, elektron KİV-lərə, həftəlik nəşrlərə, aylıq nəşrlərə və digər kütləvi informasiya vasitələrinə, nəşrlərə, qəzetlərə, jurnallara, fiziki və hüquqi şəxslərə (bundan sonra İstifadəçilər) aid edir;
Mətbu nəşrlərdə və mətbuat “daycest”ində təkrar dərc edilmə zamanı İstifadəçi mənbəni – AzerVoice – mütləq göstərməlidir;
İnternetdə təkrar dərc zamanı İstifadəçi www.azervoice.com saytına hiper-istinad verməlidir;
Materialların yenidən dərc edilməsi zamanı onların orijinal mətninin təkrar işlənməsinə yol verilmir. Materialın hissələrinin azaldılması və ya yenidən tərtib edilməsinə onun mahiyyətinin təhrif edilməsinə gətirib çıxarmayacaq ölçüdə yol verilir;
Materiallar yenidən dərc edilərkən yol verilən səhvlər nəticəsində yaranmış təhrifə görə məsuliyyət İstifadəçinin üzərinə düşür.

AZƏRPRESS MEDİA AGENTLİYİ-nin materiallarının kommersiya istifadəsi:

Hüquqları AZƏRPRESS MEDİA AGENTLİYİ-nə məxsus olan materialların istifadəsinə zərurət yarandığı halda İstifadəçilər agentliklə əlaqə saxlamalı və materialların ödənişli əsasda istifadəsinə yazılı icazə almağı gözləməlidirlər;

AZƏRPRESS MEDİA AGENTLİYİ-nin bütün materiallarının, məhsullarının və xidmətlərinin kommersiya istifadəsi məsələləri üzrə Satış şöbəsinə aşağıdakı telefon nömrələri ilə əlaqə saxlamaq olar: (+994 50) 206 80 99 , və ya elektron poçt: mail@azervoice.com

Əsas qaydalar müqavilə hesab olunmur.

AZƏRPRESS MEDİA AGENTLİYİ istifadəçilərə bildirmədən əsl qaydaları istənilən vaxt dəyişmək hüququna malikdir. İstənilən dəyişikliklər www.azervoice.com saytında yerləşdiriləcək və İstifadəçinin vəzifəsi sayta daxil olmaqla Qaydaların şərtləri ilə tanış olmaqdan ibarətdir. Dəyişikliklər onların saytda dərc edilməsi ilə qüvvəyə minir.

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice