Əsas səhifə » İldırım Bəyazidin neçə oğlu var idi?

İldırım Bəyazidin neçə oğlu var idi?

Laman Asadli

Bakı.AzerVoice:

Gənc yaşda dünyasını dəyişənlərdən başqa İldırım Bəyazidin yeddi oğlu olub. Lakin onlardan biri Ərtoğrul, Kadı Bürhanəddinlə olan Kırkdilim döyüşündə vəfat edib.

İldırım Bəyazid Ankara döyüşündə əsir düşəndə ​​və qısa müddət sonra vəfat etdikdən sonra arxasında Süleyman, İsa, Musa, Mustafa, Mehmed və Qasım adlı altı oğlu qaldı. Ankara döyüşünün məğlubiyyətini anlayan şahzadələrdən bəziləri öz adamları ilə döyüş meydanından qaçdılar. Bəyazidin böyük oğlu Əmir Süleyman, vəzir Çandarlı Əli Paşa və digər dövlət adamları ilə birlikdə dövlətin paytaxtı Bursaya gələrək oradakı dövlət xəzinəsini və arxivlərini götürərək Anadoluhisara getmişdi.

banner

Bizansa Rumelidən Osmanlı dövləti torpaqlarının bir qismini tərk etməyə razı olan Əmir Süleyman əvvəlcə Geliboluya, oradan da Ədirnəyə getdi. Əmir Süleyman Ədirnədə sultanlığını elan etdi. Ancaq Anadoluda Şahzadə İsa və Mehmed Çələbi də var idi. İsa Çələbi Bursanı tutdu. Mehmed Çələbi Amasya-Sivas-Tokat ətrafına hakim idi. İldırım Bəyazidin Mustafa və Musa adlı oğulları Teymur tərəfindən əsir götürüldü, kiçik oğlu Qasım isə Əmir Süleyman tərəfindən Bizansa girov verilmişdi.

Bəyazidin şahzadələrinin maraqlı tərəfi onlardan bəzilərinin Çələbi adlandırılmasıdır. Bu titul şahzadə mənasında istifadə olunurdu. Sefine-i Mevleviyye adlı əsərdə Musa, İsa və Mehmed Çələbi kimi şahzadələrə bu adın İldırım Bəyazidin Germiyan sülaləsindən olan Devlet Xatunla evli olduğu üçün verildiyi bildirilir. Mövlananın qızı Mütəhhərə Sultan Germiyanlı bəy Süleyman bəylə evləndi. Ona görə də Bəyazidin övladları Mövlananın nəvələri olub.

Bu səbəbdən onlara Çələbi titulu verildiyi göstərilir. Çələbi titulu sonrakı dövrlərdə də padişah övladlarına titul olaraq verilsə də, xüsusilə II. Bəyaziddən sonra onu şahzadə titulu əvəz etdi.

X: Lamanasadli01

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice