Əsas səhifə » İldırım Bəyazidin ikinci Anadolu yürüşünün nəticəsi nə oldu?

İldırım Bəyazidin ikinci Anadolu yürüşünün nəticəsi nə oldu?

admin

Bakı, AzerPress:

Osmanlılar Rumelidə xristianlarla mübarizə apararkən, Qaramanoğulları ilə uzun müddətdir davam edən qarşıdurma yenidən gündəmə gəldi. Əlaəddin Əli bəy Ankaraya gələrək Osmanlının Anadolu valisi Sarı Timurtaş paşanı əsir götürdü. Bir müddət sonra Qaramanoğlu Timurtaş Paşanı hədiyyə və elçilərlə İldırım Bəyazidin yanına göndərərək yenidən barışmaq istədi. Niğbolunun qalib komandanlığı müqavilə təklifini rədd edərək ordusu ilə birlikdə Qaraman bəyliyinə qarşı yürüdü.

1397-ci ildə Akçay döyüşündə məğlub olan Qaramanoğlu Konya qalasına birləşdirilsə də şəhər əhalisi ona kifayət qədər dəstək vermədi. Nəticədə Əlaəddin Əli bəyi tutub edam etdilər. Əli bəyin öldürülməsi ilə Toros dağlarının cənubundakı bir neçə şəhər istisna olmaqla, bütün Qaraman torpaqları Osmanlı hakimiyyətinə keçdi. Osmanlı təhlükəsi qarşısında tək qaldığını görən Kadı Bürhanəddin Məmlük Sultanı Bərkükə elçi göndərərək onun himayəsi altına girməyi qəbul etdi. 1398-ci ildə İldırım Bəyazid müsəlman Samsunu ələ keçirir və Canik bölgəsinin bütün bəyləri Osmanlı hökmranlığını qəbul edir.

Kadı Bürhanəddin Ağqoyunlu rəisi Qara Yuluq Osman bəy tərəfindən öldürüldüyü zaman Sivaslılar Osmanlıdan kömək istədi. Kadı Bürhanəddin kimi əhəmiyyətli bir rəqib sıradan çıxdıqda, İldırım Bəyazid Orta Anadolunu asanlıqla öz nəzarəti altına almaq fürsəti əldə etdi.

banner

Şahzadə Süleyman Çələbinin komandanlığı altında olan Osmanlı ordusu Sivas qarşısında Qara Yuluq Osmana qalib gəldi, daha sonra böyük bir ordu ilə gələn İldırım Bəyazid şəhərə girdi. Kadı Bürhanəddinin oğlu Zeynəlabidini taxtdan salaraq, Sivas, Tokat, Kayseri, Kırşehir, Aksaray kimi mühüm şəhərləri Osmanlı torpaqlarına birləşdirdi.

Məmlük Sultanı Bərkükün vəfatı və onun yerinə gələn Ferecin ölkədəki vəziyyətə tam nəzarət edə bilməməsi ilə Osmanlı Sultanı gözünü cənubdakı Dülkadir və Məmlük torpaqlarına dikdi.

Məmlüklər dönəmi və baytarlıq (ÖZƏL ARAŞDIRMA) 

Ərəb əlyazmasında tapdığımız “əl-fəras əl-məstuh” ( sərh üzərində at) təsviri haqqında yəqin ki, bir çoxlarının təsəvvürü belə yoxdur. Əslində bu təsvir islamda baytarlığın nə qədər inkişaf etməsinin bariz nümunəsidir. Misirdə tapılan “əl-fəras əl-məstuh” (səth üzərində at) təsviri Məmlüklər hakimiyyəti dövründə hazırlanıb. Bu bir daha türk əsilli məmlüklərin sadəcə mükəmməl savaşçılıqla yetinmədiyini, eləcə də, elm və tərəqqiyə də yüksək önəm verdiyini bir daha təsdiq edir.

Elbistan, Malatya, Behisni, Hısnı Mənsur, Kahta və Divriği kimi şəhərlər İldırım Bəyazidə tabe oldu. Osmanlı ilə Məmlüklər arasında ilk dəfə bu dövrdə Dülkadir torpaqları üzərində başlayan rəqabət bir əsrdən çox davam edəcəkdi. x davam edəcəkdi. XIII əsrin ortalarında Osmanlıdan əvvəl Anadoluya sahib olmuş türk Səlcuqları ilə Misir və Suriya hökmdarları Əyyubilər arasında gedən döyüşlərdə monqol istilasına qarşı hər iki dövlətin, indi isə Osmanlıların məmlüklərlə mübarizəsi Teymurun bu ərazilərə gəlməsinəyol açmışdı.

Silsilə xəbərlər

Ləman Əsədli
Twitter: Lamanasadli01

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice