Əsas səhifə » Birinci Kosovo döyüşü necə başladı və bu döyüşün əhəmiyyəti nədir?

Birinci Kosovo döyüşü necə başladı və bu döyüşün əhəmiyyəti nədir?

admin

Bakı, AzerPress:

Çirmən döyüşündən sonra orta cinah komandiri Qara Timurtaş Paşa Var-dar düzündən Balkan dağlarının şimal və qərbinə doğru fəthlərə başladı. O, Samakovdan başlayaraq Monastır və Prilepi ələ keçirdi. Osmanlılar 1386-cı ildə Serbiyaya daxil oldu və Niş şəhərini ələ keçirdi. Osmanlılar Bosniyaya doğru irəliləyəndə Serb knyazları və digər yerli şahzadələr hərəkətə keçdi və 1388-ci ildə Morava sahilindəki Ploçnik ərazisində Timurtaş Paşanı məğlub etdilər. Bu, xristianların türklər üzərində ilk qələbəsi idi. Bu qələbədən ruhlanan və I Muradın Anadoluda olmasından istifadə edən Bosniya, Serb və Bolqar kralları ittifaq yaratdılar. Osmanlılar isə bu ittifaqı zəiflətmək üçün hərəkətə keçdilər. Albaniyadakı bəzi knyazlar Osmanlılar tərəfindən bu ittifaqdan kənarlaşdırıldı.

1388-ci ilin payızında Çandarlı Əli Paşa Bolqar kralını məğlub etdi və Osmanlı ordusu burada möhkəmləndi. 1389-cu il iyunun 15-də Kosovo ərazisində baş verən döyüşdə Osmanlılar böyük qələbə qazandılar. Birinci Kosovo qələbəsi nəticəsində Dunay çayının cənubundakı Balkan bölgəsində Osmanlılara müqavimət göstərəcək heç bir güc qalmadı və Şimali Serbiyaya yol açıldı. Bu dövrdə Cənub-Şərqi Avropada yeganə güclü dövlət Macarıstan idi. Serb şahzadəsi Lazar da bu müharibədə ölmüşdü.

Kosovo müharibəsindən sonra Balkanlarda macarlardan başqa Osmanlıya qarşı çıxa biləcək güc qalmadı. Macarıstan dəstəyi olmadan Balkan dövlətləri Osmanlılara qarşı hərəkətə keçə bilməzdi. Hətta Fitrət (Osmanlıda çoxhakmiyyətlilik) dövründə də serblər və digər Balkan xalqları öz müstəqilliklərini tam bərpa edə bilmədilər, çünki bu bölgələrdə Osmanlı təsiri güclü idi.

banner

Serb knyazlıqları və digər Balkan dövlətlərinin Osmanlı hakimiyyətinə keçməsi an məsələsi idi. Ankara döyüşündəki məğlubiyyət bu müddəti bir az da uzatsa da XV əsrin ortalarında Balkanların demək olar ki, hamısı Osmanlı ərazisinə çevrildi.

Silsilə xəbərlər

Ləman Əsədli

Twitter: lamanasadli01

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice