Əsas səhifə » Abbasilər haqqında nə bilirik?

Abbasilər haqqında nə bilirik?

Azer Voice

Bakı,AzerVoice

Məhəmməd peyğəmbərin əmisi Abbas ibn Əbdülmüttəlibin nəslindən Əbülabbas Səffahın qurduğu və 750-1258-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş sülalədir Abbasilər.
Qüreyşin Haşimoğulları qoluna mənsubluğuna görə bəzən “Haşimilər” də adlandırılmışdır.
Quruluş illərində Əndəlüs xaric olmaqla, İslam dünyasının böyük bir hissəsini əhatə etsə də, IX əsrin əv- vəllərindən etibarən, Abbasilər dövlətinin ərazisində yarımmüstəqil dövlətlər yaranmışdır.

Həmçinin oxuyun:
Abbasilər dönəmində İslam
Abbasilər və Əməvilər dövründə elm (Birinci hissə)
Abbasilər və Əməvilər dövründə elm (İkinci hissə)
Abbasilər dönəmində həkimlər necə yoxlanılırdı?

945-ci ildə iranlı Büveyhilər dövlətinin, 1055-ci ildə isə Səlcuq dövlətinin siyasi hakimiyyəti ələ keçirdiyi Abbasilər dövləti 1258- ci ildə Elxanilər dövləti tərəfindən sü- qut etdirilmişdir.

banner

Abbasi xəlifələrinin hakimiyyəti 1261-ci ildən Məmlük sultanlarının himayəsində Qahirədə davam etmişdir. 1517-ci ildə Misir Abbasilərinin hakimiyyətinə Osmanlılar tərəfindən son qoyulmuşdur.

Həmçinin oxuyun:
Osmanlı Dövləti Tarixi

Abbasilərin paytaxtı Bağdad İslam mədəniyyəti tarixində elm və incəsənətin inkişafına görə mühüm rol oynamışdır.

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice