Əsas səhifə » Vəhyin kainatla vəhdəti

Vəhyin kainatla vəhdəti

Azer Voice

Bakı,AzerPress

Bu səsli kitab müxtəlif ixtisas sahiblərinin diqqətini mühüm qnoseoloji mövzuya cəlb etməyi məqsəd güdən müxtəsər tədqiqat işidir. Qoy onlar öz ixtisasları çərçivəsində mövzunun müxtəlif tərəflərinə toxunsunlar, problemlərini tədqiq etsinlər. Nəticədə mövzu “cilalanacaq”, bir metodologiya olaraq müxtəlif bilik problemlərinin həllində öz rolunu oynayacaqdır. Elmin fəlsəfəsi, din tədqiqatları, ictimai-humanitar elm sahələri, ideoloji mövzular – bütün bu sahələrdə yuxarıdakı metodologiyanın imkanlarından istifadə etmək mümkün olacaqdır. Bu səbəbdən biz bacarıqlı mütəxəssisləri bu mühüm mövzunu dərindən tədqiq etməyə çağırırıq.

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice