Əsas səhifə » Əbu Davud və Tirmizi türkdürmü?

Əbu Davud və Tirmizi türkdürmü?

Azer Voice

Bakı, AzerVoice

Bəzi mənbələrdə Kutub-i Sittənin bu görkəmli alimlərinin türk olduğu haqda məlumatlar yazılmaqdadır. Həqiqətən də bu belədirmi?

Əslində onlarla mənbəyə nəzər salsaq da, Əbu Davudun milliyyəti ilə bağlı dəqiq məlumat tapa bilmədik. Bildiyiniz kimi, insanın doğulduğu yeri bilmək onun soy-kökünün də bəlli olması demək deyil.

Əbu Davud hicri 202-ci ildə Sicistanda doğulmuş, 275-ci ildə Bəsrədə vəfat etmişdir. Sicistan bəzilərinin iddia etdiyi kimi Bəsrə kəndi deyil, İranla Əfqanıstan arasında sərhəd bölgəsidir. Ailəsi əslən Yəmənin Yəzd qəbiləsindən olduğu üçün o, “Sicistanlı” mənasını verən Azd və Siczi kimi də tanınır.

Babasının adı Bişr və ya Şəddad idi, böyük babası İmranın isə Siffində Hz. Əlinin tərəfinə keçərək bu müharibədə həlak olması barədə iddialar var.

Əbu Davudun türk və ərəb olması ilə bağlı iki fərqli fikir irəli sürülür.

Sicistan, Əfqanıstanın cənubunda Əfqanıstan-İran sərhəd bölgəsi kimi türk yaşayış məntəqəsidir. Bununla belə, Azd qəbiləsi də Yəməndə məşhur böyük ərəb qəbiləsidir.

Əbu Davudun milliyyəti ilə bağlı iki ayrı qiymətləndirmə yəqin ki, bu iki prinsipə əsaslanır.

Tirmizinin milliyyəti ilə bağlı heç bir məlumat tapılmayıb.  Tirmizinin doğum yeri və ili haqqında müxtəlif rəvayətlər vardır.

Bəzi rəvayətlərə görə o, 200 (815), 206 (821) və ya 209 (824) illərində Tirmiz və ya Məkkədə anadan olmuşdur; 270 (883), 275 (888), ehtimal ki, 279 (892) ildə Tərmizdə vəfat etmişdir.

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice