Əsas səhifə » Diplomat, səfir və ordu başçısı

Diplomat, səfir və ordu başçısı

Laman Asadli

Bakı,AzerPress

Peyğəmbərin səhabələrindən olan, Cəfər ibn Əbu Talib savaşa meydanında atının ayaqlarını kəsir və “Şəhid oluncaya qədər savaş meydanından çıxmayacağam, savaşacağam!…” deyir. Əsl adı Əbu Abdillah Cəfər ibn Əbu Talib ibn Abdulmuttalib əl-Haşimi, xəlifə Əlinin böyük qardaşı idi və bu şanşı səhabə 590-cı ildə Məkkədə anadan olmuşdu.
Əbu Talib uşaqlarının çoxluğuna görə maddi sıxıntı içində olarkən peyğəmbər, Əli və Cəfəri öz himayəsinə almışdı.Onlar eyni zamanda əmiləri Abbasın yanında böyümüşdülər.
Cəfər Peyğəmbərə ilk iman gətirənlərdən idi. Onun Əbu Bəkrdən əvvəl İslamə qəbul etdiyi rəvayət edilir və o say etivari ilə 25-ci və ya 32 –ci müsəlman idi.
Məkkəli müşriklərin müsəlmanlara qarşı təqib və işgəncələri artdıqda, Cəfərin həyat yoldaşı Esma binti Umeys Həbəşistana hicrət edən ikinci konvoya qoşuldu. Bu konvoya rəhbər Peyğəmbər tərəfindən Cəfər təyin edildi.
Onun oğlu Abdullah Həbəşistanda doğulub və orada doğulan ilk müsəlman kimi anılmaqdadır.
Qureyşlilər ölkədən hicrət edən müsəlmanların geri qaytarılması üçün Həbəşistan kralına səfir kimi Əbu Rebia ibnMuğire əl-Məhzumi və Əmr ibn Ası göndərdiklərində, CəfərHəbəş hökmdarı Nəcaşi Ashamenin hüzurunda müsəlmanları təmsil etmişdi.
Bu sorğu-sualda İslami əqidəsini böyük bir açıqlıq, cəsarət və çevikliklə ortaya qoyan və vətənlərini tərk etmələrinin səbəblərini açıqlayan Cəfər, Qureyş nümayəndələrinin əliboş qayıtmasını və Nəcaşinin qaçqın müsəlmanları müdafiə etməsini təmin etdi.
Hətta bundan sonra Nəcaşinin Cəfərin sayəsində müsəlman olduğu deyilirdi.

Hudeybiyyə sülh müqaviləsindən sonra Peyğəmbər qonşu dövlətlərin hökmdarlarına İslama dəvət məktubları göndərərkən Həbəş hökmdarı Nəcaşiyə göndərdiyi məktubda onu İslama dəvət etmiş, həmçinin ölkəsindəki müsəlmanları Mədinəyə göndərməsini xahiş etmişdir.Bundan sonra Cəfər Nəcaşinin müsəlmanlar üçün ayırdığı gəmi ilə Ərəbistana qayıtdı və Peyğəmbərin yanına getdi.
Xeybərin fəthindən dərhal sonra Cəfəri görən Allah Rəsulu dedi: “Hansı ilə sevinəcəyimi bilmirəm.
Xeybərin fəthi, yoxsa Cəfərin gəlişi?”, deyərək onu qucaqladı, alnından öpdü.
Həmçinin Mədinəyə qayıdanda Cəfərə Məscid-i Nəbəvinin yanında yer ayırıb onu burada yerləşdirdi.

Peyğəmbər hicrətin səkkizinci ili, Suriyaya göndərilən orduya Zeyd ibn Harisi komandir təyin etdi.

banner

“Əgər şəhid Zeyd olarsa, rəhbərlik Cəfər ibn Əbu Talibə, o da şəhid olarsa Abdullah ibn Rəvahaya”- dedi peyğəmbər.Muta savaşında hər üç rəhbər şəhid olur.

Səhabə Zeydin şəhadətindən sonra, Cəfər düşmənə qəhrəmancasına hücum edərək şəhid oldu; Bu arada onun hər iki qolu qılınc zərbəsi ilə kəsilir.

Qırx yaşında şəhid olan Cəfər nəinki Həbəşistana hicrət etdi, həm də qayıdarkən atasının vətəni Məkkəyə deyil, birbaşa Mədinəyə getdi və buna görə də “zilhicreyn” ( iki hictər sahibi) ləqəbi ilə tanınırdı.
Allah Rəsulu Cəfərin əxlaq baxımından ona bənzədiyini bildirərək onu təqdir edər və tərifləyərdi.

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice