Əsas səhifə » Nədir » Dini lügət
Kateqoriya:

Dini lügət

banner
Azer Voice

Bakı,VOA İslam ölkəsinə daxil olmaq, yaxud İslam ordusuna təslim olmaq istəyən qeyri-müsəlmana verilən yaşamaq və …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Qəzvə (Qazavat) İslam tarixində Məhəmməd peyğəmbərin ordu komandiri kimi iştirak etdiyi hərbi yürüşlər və …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice   Namazın rüknlərindən biri olan “rüku” qiraətdən sonra əllər dizə çatacaq və bel ilə …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Məscid (ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ) ərəb dilində “səcdə etmək” kökündən “səcdə edilən yer” mənasında İslam dininin məbədi …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Zindiq  (ﺍﻟﺰﻧﺪﻳﻖ) pəhləvicə “zendik” kökündən “zindiq” III əsrdən Sasanilərin Manixeizm (Maniçilik) mənsubları üçün istifadə …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Cövşən farsca “zireh, dö-yüş paltarı” deməkdir. Termin olaraq Əhli-beyt yolu ilə Həzrət Peyğəmbərə istinad …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Fitrə, Ramazan bayramı sədəqəsi,şükür sədəqəsi anlamını verməkdədir. İslam peyğəmbəri kişilərə, qadınlara, azad insanlara fitrə …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Eyni coğrafi, sosial və mədəni mühiti bölüşən, qərarlaşmış ictimai münasibətlərə və sosial sistemə malik …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Yevangelizm xristianlıqda dinin əsaslarının, sadəcə, incillərə söykəndiyi və İncilin yayılmasını qarşısına məqsəd qoyan dini …

Azer Voice

Bakı, AzerVoice Qiyamət əlamətlərindən biri hesab edilən və Məhəmməd Peyğəmbərin hədisləri ilə yanaşı , adı …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice  “Xatırlamaq, anmaq” deməkdir. Terminologiyada isə “Allahı anmaq və unutmamaq üçün müəyyən sözləri qəlbən hiss …

Azer Voice

Bakı,AzerVoice Babək Xürrəmiyə (v. 223/838) aid edilən məzhəb. Babək Abbasi xilafətinə qarşı üsyan etmiş, Bəzz …

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice