Əsas səhifə » Anka quşu nədir?

Anka quşu nədir?

Azer Voice

Bakı,AzerPress

Anka , xalq arasında adı olub gerçəkdə olmayan və Kaf dağında yaşadığı iddia edilən əfsanəvi bir quşdur. İddalara görə, yaşıl lələkləri olduğu üçün bəzən bu quşa “Zümrüd quşu”, “Zümrüdanka” da deyilir. Keçmişdən günümüzə qədər gəlib çatmış bir çox müxtəlif əfsanələrdə bəzən bu quşa “Feniks” də deyilir.
Bir çox müxtəlif rəvayətlərə nəzər salındıqda onun Kaf dağı ilə yanaşı, Ankara və Həbəşistan torpağında da yaşadığı iddia edilir. Bu baxımdan onun ölməz olduğu, həm də ölüm sözünü təmsil etdiyi bildirilir. Eyni zamanda türk mifologiyası vasitəsilə insanın özünü axtarmaq, yenidən doğulmaq saflığından xəbər verir.
Əslində, bir çox fərqli mifologiyada Anka quşu küldən yenidən doğulur. Bu baxımdan onun təmsil etdiyi vəziyyət də hər hansı bir insanın yaşadığı çətinliklərdən ayağa qalxma qabiliyyətini təsvir edir.
Rəvayətə görə, Anka quşu bütün quşların hökmdarı kimi tanınır. Onun Qaf dağında olan bir elm ağacında yaşadığı üçün hər şeyi bildiyi də iddia edilir.

Digər Kateqoriyalar

2023 © AzerVoice